اعضای ستاد مرکزی کنگره شهدای دانشجوی استان همدان

دکتر منصور غلامی
رئیس دانشگاه بوعلی سینا
حجه الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی
مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های استان
آقای طیب فریادرس
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان
دکترحبیب ا... موسوی بهار
رئیس دانشگاه علوم پزشکی
دکتر صفی ا... صفایی
رئیس دانشگاه پیام نور استان
دکتر بهمن حیاتی
سرپرست دانشگاه ملایر
دکتر سعید جامه بزرگی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
آقای سید علی اصغر تروهید
مسئول هماهنگی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان
دکتر محمود نیلی
سرپرست دانشگاه صنعتی
دکتر محمود تعجبی
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
دکتر علیرضا علی صوفی
رئیس دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم)
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند