رئیس دانشگاه بوعلی سینا و رئیس ستاد کنگره شهدای دانشجوی استان همدان

دکتر یعقوب محمدی فر
تحصیلات:  دکتری
مرتبه علمی:  استاد باستان شناسی
ایمیل:  mohamadifar@basu.ac.ir
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/mohammadifar
تلفن:   10-38381601
تلفن داخلي:  411
آدرس:  همدان- چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا- دفترریاست و روابط عمومی دانشگاه
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند