رئیس دانشگاه بوعلی سینا و رئیس ستاد کنگره شهدای دانشجوی استان همدان

دکتر منصور غلامی
تحصیلات:  دکتری
مرتبه علمی:  استاد علوم باغبانی
ایمیل:  mgholami@basu.ac.ir
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/gholami
تلفن:   10-38381601
تلفن داخلي:  411
آدرس:  همدان- چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا- دفترریاست و روابط عمومی دانشگاه
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند