نام شهید:  ابراهیم عابدینی

تاریخ تولد:  1345/01/10

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  مکانیک

دانشگاه محل تحصیل:  فنی حرفه ای انقلاب اسلامی

تاریخ شهادت:  1365/05/15

محل شهادت:  سردشت

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند