نام شهید:  ابوالحسن میرزایی

تاریخ تولد:  1341/11/01

محل تولد:  شهرستان نهاوند - روستای قلعه قباد

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  مهندسی مکانیک

دانشگاه محل تحصیل:  صنعتی امیرکبیر

تاریخ شهادت:  1365/10/20

محل شهادت:  شلمچه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند