نام شهید:  احمدرضا احدي

تاریخ تولد:  1345/06/25

محل تولد:  ملایر

تحصیلات:  دکتری

رشته تحصیلی:  پزشکی عمومی

دانشگاه محل تحصیل:  شهید بهشتی

تاریخ شهادت:  1365/12/12

محل شهادت:  پاسگاه زید

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند