نام شهید:  احمد سپهر

تاریخ تولد:  1347/07/05

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  الکترونیک

دانشگاه محل تحصیل:  صنعتی اصفهان

تاریخ شهادت:  1365/09/04

محل شهادت:  اروندکنار

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند