نام شهید:  اسماعیل صابریان رنجبر

تاریخ تولد:  1323/10/09

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  فیزیک

دانشگاه محل تحصیل:  -

تاریخ شهادت:  1361/09/09

محل شهادت:  سرپل ذهاب

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند