نام شهید:  اميرابوالفضل سپهري

تاریخ تولد:  1343/06/28

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   دکتری

رشته تحصیلی:  پزشکی

دانشگاه محل تحصیل:  شهید بهشتی

تاریخ شهادت:  1362/11/27

محل شهادت:  چنگوله

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند