نام شهید:  امیر طلایی

تاریخ تولد:  1339/01/01

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  کودکان استثنایی

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/10/04

محل شهادت:  ام الرصاص

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند