نام شهید:  بهبود نورعلي

تاریخ تولد:  1345/06/09

محل تولد:  سرابي

تحصیلات:   كارشناسي

رشته تحصیلی:  علوم قرآنی

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/02/25

محل شهادت:  مجنون

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند