نام شهید:  جعفر آرتیمانی

تاریخ تولد:  1344/01/02

محل تولد:  همدان

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  ادبیات فارسی

دانشگاه محل تحصیل:  تهران

تاریخ شهادت:  1366/02/04

محل شهادت:  گامو

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند