نام شهید:  جمشید بیات

تاریخ تولد:  1345/01/30

محل تولد:  ملایر

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  دبیری الهیات و معارف

دانشگاه محل تحصیل:  علامه طبابایی

تاریخ شهادت:  1367/04/01

محل شهادت:  ماووت

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند