نام شهید:  حسن(پرویز) كاووسي

تاریخ تولد:  1346/06/01

محل تولد:  تويسركان

تحصیلات:   كارداني

رشته تحصیلی:  تربيت معلم

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/10/04

محل شهادت:  اروندرود

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند