نام شهید:  حسين مالمير

تاریخ تولد:  1343/01/01

محل تولد:  فريازان

تحصیلات:   كارشناسي

رشته تحصیلی:  مواد

دانشگاه محل تحصیل:  صنعتی اصفهان

تاریخ شهادت:  1366/01/15

محل شهادت:  پاسگاه زيد

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند