نام شهید:  حسين نباتي

تاریخ تولد:  1342/07/11

محل تولد:  گنج تپه

تحصیلات:   كارداني

رشته تحصیلی:  علوم انساني

دانشگاه محل تحصیل:  -

تاریخ شهادت:  1365/06/20

محل شهادت:  جزيره مجنون

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند