نام شهید:  حسین آزموده

تاریخ تولد:  1362/01/01

محل تولد:  ملایر

تحصیلات:  کاردانی

رشته تحصیلی:  روابط عمومی

دانشگاه محل تحصیل:  علمی کاربردی

تاریخ شهادت:  1384/09/15

محل شهادت:  سانحه c130

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند