نام شهید:  حسین اقدامیان

تاریخ تولد:  1337/06/10

محل تولد:  همدان

تحصیلات:  کاردانی

رشته تحصیلی:  عمران

دانشگاه محل تحصیل:  -

تاریخ شهادت:  1361/07/09

محل شهادت:  سومار

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند