نام شهید:  حسین شکرائیان

تاریخ تولد:  1337/01/03

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  مهندسی نفت

دانشگاه محل تحصیل:  علم و صنعت

تاریخ شهادت:  1361/08/05

محل شهادت:  قصر شيرين

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند