نام شهید:  حسین قره داغی

تاریخ تولد:  1341/06/20

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  -

دانشگاه محل تحصیل:  شهید بهشتی

تاریخ شهادت:  1365/06/20

محل شهادت:  خرمشهر

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند