نام شهید:  حسین مهدوی آراء

تاریخ تولد:  1342/02/15

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   كارشناسي

رشته تحصیلی:  علوم تربیتی

دانشگاه محل تحصیل:  علامه طباطبایی

تاریخ شهادت:  1365/04/23

محل شهادت:  اشنویه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند