نام شهید:  حسین همه کسی

تاریخ تولد:  1334/06/03

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   كارشناسي

رشته تحصیلی:  کشاورزی

دانشگاه محل تحصیل:  بوعلی سینا

تاریخ شهادت:  1361/02/10

محل شهادت:  سوسنگرد

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند