نام شهید:  حميد ضيايي فزون

تاریخ تولد:  1347/12/26

محل تولد:  كبودراهنگ

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  دبيري الهيات

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/10/26

محل شهادت:  شلمچه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند