نام شهید:  حميد عبدي

تاریخ تولد:  1345/06/30

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  علوم آزمايشگاهي

دانشگاه محل تحصیل:  علوم پزشکی همدان

تاریخ شهادت:  1365/12/08

محل شهادت:  شلمچه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند