نام شهید:  حمید بهادربیگی

تاریخ تولد:  1344/10/01

محل تولد:  همدان

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  مهندسی کامپیوتر

دانشگاه محل تحصیل:  شهید بهشتی

تاریخ شهادت:  1364/11/21

محل شهادت:  فاو

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند