نام شهید:  حيدر كاظمي

تاریخ تولد:  1346/01/12

محل تولد:  ملاير

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  فلسفه

دانشگاه محل تحصیل:  شهید بهشتی

تاریخ شهادت:  1365/10/29

محل شهادت:  شلمچه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند