نام شهید:  خیرمراد بختیاری

تاریخ تولد:  1347/10/01

محل تولد:  تویسرکان

تحصیلات:  کاردانی

رشته تحصیلی:  علوم تجربی

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/02/27

محل شهادت:  مهران

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند