نام شهید:  رحم خدا فرجی

تاریخ تولد:  1343/01/01

محل تولد:  نهاوند

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  تکنسین اتاق عمل

دانشگاه محل تحصیل:  علوم پزشکی کرمانشاه

تاریخ شهادت:  1361/03/30

محل شهادت:  مهران

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند