نام شهید:  رضا(داريوش) ساكي

تاریخ تولد:  1346/07/01

محل تولد:  ملاير

تحصیلات:   دكتری

رشته تحصیلی:  پزشكی

دانشگاه محل تحصیل:  شهید بهشتی

تاریخ شهادت:  1365/10/05

محل شهادت:  اروندكنار

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند