نام شهید:  رضا رنجبران

تاریخ تولد:  1340/06/14

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  برق

دانشگاه محل تحصیل:  شهید عباسپور

تاریخ شهادت:  1365/04/11

محل شهادت:  مانور تهران

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند