نام شهید:  روشنعلي ميرزائي

تاریخ تولد:  1340/09/20

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   كارشناسي

رشته تحصیلی:  مديريت دولتي

دانشگاه محل تحصیل:  تهران

تاریخ شهادت:  1365/02/04

محل شهادت:  فاو

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند