نام شهید:  سعید دوروزی

تاریخ تولد:  1343/01/10

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  گرافیک

دانشگاه محل تحصیل:  تهران

تاریخ شهادت:  1363/04/27

محل شهادت:  خرمشهر

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند