نام شهید:  سعید غضنفری

تاریخ تولد:  1337/10/11

محل تولد:  ملایر

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  اقتصاد

دانشگاه محل تحصیل:  شهید چمران اهواز

تاریخ شهادت:  1361/02/12

محل شهادت:  خرمشهر

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند