نام شهید:  سيدرضا ديباج

تاریخ تولد:  1327/02/01

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   كارشناسي

رشته تحصیلی:  روانشناسي عمومي

دانشگاه محل تحصیل:  شیراز

تاریخ شهادت:  1351/04/30

محل شهادت:  شيرازبه همدان

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند