نام شهید:  سیدرضا دیباج

تاریخ تولد:  1327/02/01

محل تولد:  همدان

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  روانشناسی عمومی

دانشگاه محل تحصیل:  شیراز

تاریخ شهادت:  1351/04/30

محل شهادت:  زندان عادل آباد شیراز

 

 

 
نام شهید:  سید حسین دیباج

تاریخ تولد:  1335/09/03

محل تولد:  همدان

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  عمران

دانشگاه محل تحصیل:  پلی تکنیک (امیر کبیر)

تاریخ شهادت:  1353/02/28

محل شهادت:  زندان ساواک

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند