نام شهید:  سید غفور هزاوه ای

تاریخ تولد:  1345/02/15

محل تولد:  اردبیل

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  تاریخ

دانشگاه محل تحصیل:  فردوسی مشهد

تاریخ شهادت:  1365/10/21

محل شهادت:  شلمچه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند