نام شهید:  سید محسن موسوی

تاریخ تولد:  1336/12/03

محل تولد:  رزن

تحصیلات:   كارشناسي

رشته تحصیلی:  عمران

دانشگاه محل تحصیل:  ابوریحان بیرونی تهران

تاریخ شهادت:  1357/11/29

محل شهادت:  روستای سایان رزن

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند