نام شهید:  سید محمد مهدی شفائی

تاریخ تولد:  1343/04/24

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  علوم انتظامی

دانشگاه محل تحصیل:  دانشکده افسری شهربانی

تاریخ شهادت:  1364/04/19

محل شهادت:  سنندج

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند