نام شهید:  سید ناصرالدین حسینی

تاریخ تولد:  1349/04/22

محل تولد:  ملایر

تحصیلات:  کاردانی

رشته تحصیلی:  تربیت معلم آموز

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1370/01/12

محل شهادت:  قصرشیرین

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند