نام شهید:  صمد وجداني همت

تاریخ تولد:  1348/02/01

محل تولد:  سميران

تحصیلات:   كارداني

رشته تحصیلی:  تربیت معلم

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1366/08/12

محل شهادت:  گامو

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند