نام شهید:  عباس وحيديان

تاریخ تولد:  1347/07/02

محل تولد:  نهاوند

تحصیلات:   كارداني

رشته تحصیلی:  تربيت معلم

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/01/16

محل شهادت:  فاو

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند