نام شهید:  عباس پورش همدانی

تاریخ تولد:  1335/06/10

محل تولد:  همدان

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  اقتصاد

دانشگاه محل تحصیل:  علامه طباطبایی

تاریخ شهادت:  1367/02/22

محل شهادت:  گرده رش(سلیمانیه)

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند