نام شهید:  عبدالرضا راهدار

تاریخ تولد:  1343/06/01

محل تولد:  بروجرد

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  -

دانشگاه محل تحصیل:  سال اول اصفهان - سال دوم همدان

تاریخ شهادت:  1364/11/24

محل شهادت:  فاو

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند