نام شهید:  علي رضا فرجي

تاریخ تولد:  1344/01/10

محل تولد:  ملاير

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  رياضي

دانشگاه محل تحصیل:  لرستان

تاریخ شهادت:  1365/03/02

محل شهادت:  حاج عمران

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند