نام شهید:  علیرضا بیات

تاریخ تولد:  1342/01/01

محل تولد:  همدان

تحصیلات:  کاردانی

رشته تحصیلی:  حفاظت اطلاعات

دانشگاه محل تحصیل:  امام حسین (ع)

تاریخ شهادت:  1376/05/01

محل شهادت:  بانه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند