نام شهید:  علیرضا جنتی

تاریخ تولد:  1347/06/25

محل تولد:  همدان

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  برق

دانشگاه محل تحصیل:  اصفهان

تاریخ شهادت:  1365/10/23

محل شهادت:  شلمچه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند