نام شهید:  علیرضا خزایی

تاریخ تولد:  1339/08/04

محل تولد:  اسدآباد

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  زبان انگليسي

دانشگاه محل تحصیل:  شیراز

تاریخ شهادت:  1360/06/11

محل شهادت:  سرپل ذهاب

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند