نام شهید:  علی ادیانی کبیر

تاریخ تولد:  1345/07/10

محل تولد:  قابش

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  علوم انسانی

دانشگاه محل تحصیل:  -

تاریخ شهادت:  1365/10/29

محل شهادت:  شلمچه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند