نام شهید:  علی اکبر بادپا همدانی

تاریخ تولد:  1331/06/29

محل تولد:  همدان

تحصیلات:  کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:  حسابداری

دانشگاه محل تحصیل:  علامه طباطبایی

تاریخ شهادت:  1359/10/08

محل شهادت:  سوسنگرد

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند