نام شهید:  علی تقوی ورکانه

تاریخ تولد:  1347/01/01

محل تولد:  همدان

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  علوم تجربی

دانشگاه محل تحصیل:  .

تاریخ شهادت:  1367/05/02

محل شهادت:  اسلام آباد

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند