نام شهید:  علی جباریان

تاریخ تولد:  1346/10/01

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کاردانی

رشته تحصیلی:  ماشین ابزار

دانشگاه محل تحصیل:  فنی و حرفه ای شهید جباریان

تاریخ شهادت:  1365/07/22

محل شهادت:  شلمچه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند